Fate Stay Night

Fate Stay Night Heaven’s Feel II Lost Butterfly กับจุดหักมุมของภาคสุดท้ายที่รอคอย

2020-10-05 Zai 0

สงครามแย่งชิงจอกศักดิ์สิทธิเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจากสงครามครั้งก่อนที่ทำลายล้างเมืองไปเมื่อสิบปีก่อน ชิโระ เอมิยะ ได้เข้าร่วมสงครามครั้งนี้และเสียข้ารับใช้อย่างเซเบอร์ไป หลังจากภาคแรก ของ Fate Stay Night Heaven’s Feel I Presage Flower ได้ปิดฉากลงด้วยการที่เซเบอร์ถูกกลืนไปในความมืด อนิเมะเรื่องนี้ก็กลับมาด้วยภาคสองที่มันส์กว่า ดาร์คกว่า เฉลยปมและหักมุมได้ยิ่งกว่า กับ Fate Stay Night Heaven’s Feel II […]