นางเงือก

นางเงือก อีกหนึ่งตำนานที่มีอยู่ในหลายชนชาติบ้างก็เป็นตำนานมังกร

2020-10-16 Zai 0

ตำนานสัตว์ประหลาดนั้นถือเป็นสิ่งที่มีสอดแทรกเห็นได้ทุกแห่ง แต่อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและภูมิภาคท้องถิ่น บ้างก็เป็นตำนานมังกร บ้างเป็นเยติ บางก็เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์แน่นอนได้ แต่ในตำนานที่ฝังรากลึกและมีมาแต่โบราณแทบทุกที่ทั่วโลกนั่นก็คือตำนาน นางเงือก ที่ไม่น่าเชื่อว่าในทวีปเอเชีย และในทวีปยุโรป ต่างก็มีตำนานเรื่องเล่าถึง นางเงือก อันมีลักษณะเป็นคนส่วนบนส่วนล่างไม่มีขา แต่กลับกลายเป็นหางปลาแทน ปรากฏในตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งโดยปกติแล้วตำนานการ์ตูนเกี่ยวกับสัตว์ในเทพนิยายต่างๆ มักจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป หากแต่ตำนานเกี่ยวกับนางเงือกกลับไม่น่าเชื่อว่า ไม่ว่าจะทวีปเอเชีย หรือทวีปยุโรป ต่างก็มีตำนานเรื่องเล่าถึงลักษณะสิ่งมีชีวิตประหลาด หรืออมนุษย์ประเภทนี้เหมือนกัน ซึ่งสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในปัจจุบันการก็ฝังใจเชื่อกันไปว่า สิ่งที่มนุษย์เห็น และจินตนาการว่าเป็นเงือกนั้นมันก็คือพะยูน […]